Klachtenprocedure

Als (kinder)coach zal ik ik alles in het werk stellen om jou en/of je kind goed te begeleiden.
Echter kan het toch voorkomen dat je een klacht hebt.
Wanneer jij of je kind rechtstreeks in jou of zijn/haar belang bent getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend.

Wanneer je jouw klacht aan mij laat weten, zal ik uiteraard mijn uiterste best doen om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen.
Komen we er echter samen niet uit, dan kun je beroep doen op een onafhankelijke klachtenfunctionaris via de beroepsorganisatie waarbij ik bij aangesloten ben; Collectief Alternatieve Therapeuten
Zij werken samen met het WKKGZ geschillen instantie; het GAT.
De Geschillen Alternatieve Therapeuten (GAT) is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende non-profit WKKGZ geschilleninstantie die zich specialiseert in geschillen voor complementaire en alternatieve therapeuten.

Om te weten wat je kunt doen als je een klacht hebt, klik je op de volgende link; Klachtenprocedure GAT
De beroepsorganisatie waarover gesproken wordt in de folder is het CAT en te bereiken via catcollectief@gmail.com.