Pubertaal

Na de ontdekking en beleving van de eye-roll en de gebruiksaanwijzing van het wezen dat de puber heet, zijn we hier thuis aanbelandt bij het fenomeen “pubertaal”.  Als je denkt dat je niet wereldvreemd bent en best wel wat weet van de taal die tegenwoordig gebezigd wordt door de toekomstige wereldverbeteraars, dan kun je nog wel eens van een koude kermis thuis komen.
Zo schijnt ‘kapot’ een zeer gewild en gebruikt bijvoeglijk naamwoord te zijn en dan in positieve zin…
Bij het woord ‘kapot’ maken mijn hersenen echter onbewust een link naar iets negatiefs en het heeft dan ook even geduurd, voor ik mijn hersenpan zover had dat het iets positiefs zou kunnen betekenen.
Toen mijn puber dan ook vertelde dat iemand tegen haar had gezegd dat ze ‘kapot knap’ was, schoot ik dan ook als eerste in een paniek-reactie; mijn hersenen herkenden de woord-volgorde en betekenis niet in de zin zoals het dus blijkbaar bedoeld was en registreerden als eerste ‘knap-kapot’, waardoor er allerlei alarmbellen gingen en ik me afvroeg wat er kapot was, hoe ik dat op moest lossen en wat ik in hemelsnaam als nu eerste moest doen!
Hetzelfde met het woordje “vet”. Ook hierbij blijf ik moeite hebben om dit als positief te horen. Gelukkig is het voor de jeugd van tegenwoordig heel normaal als iemand zegt dat je er ‘vet’ uitziet, en schieten ze niet in een crash-dieet of een dieptepunt van hun eigenwaarde, maar wordt er gewoon ‘thanx’ gezegd, wat dan wel weer als positiefs beschouwd kan worden.
Ook het woordje ‘beter’ wordt te pas en te onpas in een zin gebruikt, die ik niet kan rijmen als goed gebruikt nederlands; “Beter gaat hij dat niet meer doen” of zelfs “Beter” als enige antwoord op een opmerking of vraag.
Naast deze bijzondere bijvoeglijke naamwoorden, is de eye-roll hier inmiddels ook al uitgebreid; Was het eerder een voorzichtige rol met de ogen, soms zelfs met de ogen dicht, of enigszins afgewend, zodat het léék alsof er nog iets van schaamte meespeelde, tegenwoordig komt er zelfs een handgebaar bij, wat zorgt voor de volgende volgorde;
Eerst wordt de hand omhoog gehouden, palm naar binnen, nonchalant 1 vinger een beetje omhoog, dan komt de overduidelijke-die-iedereeen-mag-zien-eye-roll. Soms komen daar zelfs twee handen bij aan te pas en als ze daarvoor ook nog eens hun eten ervoor terug leggen op hun bord, dan weet je dat je als ouder zijnde, echt iets heel doms hebt gezegd of gedaan…

En dan zijn er nog de afkortingen, die gebruikt worden op Snapchat en Insta en waarvan wordt aangenomen dat iedereen die gewoon maar snapt.
Zo maakte puber-lief altijd via een whatsappie bekend dat ze naar huis kwam van het werk door OMW te sturen (dé hint dat ze verwachtte dat het eten dan klaar stond zodra ze haar bevallige voet over de drempel zette)
Maar als vader lief dan PIO terug stuurde (wat heel logisch is voor Pizza In Oven toch?) was dit niet grappig en kwam de eye-roll met maar liefst twéé handen er aan te pas.

Alles gaat overigens via Snapchat Insta en weet ik veel wat voor Social Media kanalen nog meer. De hashtag wordt zelfs al in de gesproken taal gebruikt en stilletjes maak ik me ernstige zorgen over de sociale vaardigheden van deze generatie mensen, die via Social Media alles tegen elkaar durven te zeggen, maar in ‘real life’ elkaar niet eens aan durven te kijken.

Maar goed, al doende leren wij als ouders er heel veel bij en tegen de tijd dat de jongste is uit gepuberd, hoop ik dat ik alles snap en dat ik met mijn kennis andere onwetende ouders kan helpen om dit te overleven.
Tot die tijd ga ik; ‘Beter’ ‘kapot’ veel van ze houden, geef ik ze ‘vette’ complimenten en #hashtag-ik-zal-er-altijd-voor-jullie-zijn, ik er lekker op los.